New Search

Export article

The Incompleteness Phenomenon in Creative Heritage of Lesya Ukrainka

S H Kachmarchyk, Nules Of Ukraine, L O Shanaieva-Tsymbal

Abstract: Анотація. У статті систематизовано погляди різних вчених щодо художнього прийому незавершеності. Термін «нон-фініто» визначено як естетична категорія, яка з’являється в особливому типі художнього мислення. Дане явище простежується в літературній спадщині Лесі Українки. Особлива увага приділяється аналізу рукописів письменниці, який показує, що її тексти не мають чітко окресленого фіналу. Аналіз визначив парадигму творчості, яка є специфічною для стилю творчості Лесі Українки.Для обґрунтування концепції «незавершеності» як своєрідного типу авторського мислення, розглядались різні твори Лесі Українки, зокрема драматичні тексти. Дане дослідження обґрунтувало феномен художніх інтенцій у драматичних творах Лесі Українки, який був застосований у низці фіналів творів. Автори дослідили різні художні прийоми нон-фініто і запропонували розділити їх на кілька категорій: форму відкритого тексту, інтенціональність та усічення фіналу.

Share this article

Click here to see the statistics on "Mìžnarodnij fìlologìčnij časopis" .
Back to Top Top