New Search

Export article
Open Access

Мистецькі пошуки режисерів Сєвєродонецька ХХ століття

Svitlana Ulanova, Cyril Maykut, Anastasya Adnacheva-Ponomarenko
Abstract: Мета дослідження – схарактеризувати творчо-організаційну діяльність провідних режисерів Сєвєродонецька у ХХ ст. Методологія дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: історичний – для осмислення постатей О. Бірюстюкова, О. Шмаля та О. Олександрова в театральному мистецтві Сєвєродонецька; історико-біографічний – для аналізу контексту епохи та естетико-художніх векторів часу, що впливали на формування художніх підходів означених митців; компаративно-типологічний – для диференційованого порівняння творчого доробку режисерів. Наукова новизна. Уперше систематизовано та аналітично осмислено творчо-організаційну діяльність О. Бірюстюкова, О. Шмаля та О. Олександрова в контексті еволюції театрального мистецтва Сєвєродонецька у ХХ ст. Висновки. Сєвєродонецький народний театр під орудою О. Бірюстюкова виконував не тільки соціокультурні, але й освітньо-виховні функції для містян. Творчо-організаційна діяльність О. Шмаля стала сучасною імплементацією принципу «об’єктивного мистецтва» Г. Гурджиєва, зокрема через упровадження авторської методики роботи з акторами. Режисура О. Олександрова збагатила палітру театрального життя Сєвєродонецька своєю епатажністю та авангардизмом. Загалом відносно коротка історія розвитку театрального мистецтва Сєвєродонецька свідчить про те, що динаміку цього процесу визначила тенденція, яка характерна і для загальнонаціональних процесів становлення українського театрального життя: від самодіяльних його форм до професійних. Аналіз останніх свідчить про їхній активний розвиток завдяки використанню нових режисерських підходів, що сприяли зростанню акторської майстерності колективів і збагаченню репертуарної палітри щодо відродження національних культурних традицій. Режисерські пошуки та організаційно-творча діяльність О. Бірюстюкова, О. Шмаля та О. Олександрова стали вагомим внеском у розвиток театрального мистецтва Сєвєродонецька у ХХ ст. – воно стрімко та різновекторно розвивалося від локального аматорського театрального колективу однодумців до провідного регіонального професійного театрально-видовищного закладу культури.

Share this article

Back to Top Top