New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Human Calling in the Christian Social Doctrine

Yevhen Muliarchuk
NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies , Volume 4, pp 88-95; doi:10.18523/2617-1678.2019.4.88-95

Abstract: У статті розкрито основні засади християнського соціального вчення в аспекті розуміння мети і сенсу людського існування у світі. У цьому контексті розглянуто ідеї представників патристики та визначальні положення сучасної католицької богословської думки, передусім ті, що висвітлені у папських енцикліках соціально-етичного спрямування. Проаналізовано поняття покликання у католицькому християнстві, зокрема його розуміння папою Бенедиктом XVI, подане в енцикліці «Caritas in veritate» («Милосердя в істині»). Визначено, что характерним для християнства є розуміння покликання: як вияву Божої любові до людини; як завдання до особистісного розвитку, відповідальності та активної участі у перетворенні світу; як зобов’язання до продук- тивної діяльності і праці. Зазначено притаманні християнському розумінню покликання есхатологізм, уявлення про трансцендентну мету буття людини у світі, опертя на аргумент віри в осягненні сенсу діяльності та у здійсненні покликання.

Share this article

Click here to see the statistics on "NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies" .
Back to Top Top