New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Quentin Meillassoux’s Speculative Materialism as a Manifestation of the Rationality of Non-one

Sciprofile linkVasyl Korchevnyi
NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies , Volume 4, pp 79-87; doi:10.18523/2617-1678.2019.4.79-87

Abstract: Ця стаття має подвійну мету. Передусім ідеться про реконструювання та критичний аналіз аргументів, за допомогою яких у працях відомого сучасного французького філософа Квентіна Меясу обґрунтовано ключову тезу його філософського проекту: «тільки контингентність необхідна». Ця теза означає для Меясу, що головною рисою абсолюту – реальності, що є незалежною від мислення, – є можливість бути інакше. Це приводить Меясу до відкидання принципу достатньої підстави: ніщо не має підстави бути таким, яким є, і залишатися незмінним, навіть закони природи. Відтворивши хід думки Меясу і вказавши на проблематичні місця в його аргументації, автор намагається виявити певний специфічний тип раціональності, в межах якого розгортається думка Меясу. Ця раціональність, яку ми нині називаємо раціональністю не-Одного, має свої обмеження. Однак вона може розглядатися як вагомий здобуток у справі протидії філософському скептицизму, що підважує раціональне осягнення світу як такого і відкриває шлях для різноманітних форм ірраціональності.

Share this article

Click here to see the statistics on "NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies" .
Back to Top Top