New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Вікові особливості оксидативного стресу у пацієнтів з пієлонефритом

Sciprofile linkLesya Korol, Sciprofile linkNatalia Stepanova, O.V. Lavrenchuk, L.Ya. Migal
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis pp 44-49; doi:10.31450/ukrjnd.3(59).2018.07

Abstract: Метою нашої роботи було порівняти показники оксидативного стресу дітей та дорослих хворих на пієлонефрит. Методи. Це дослідження зосереджено на вікових особливостях змін оксидантно-антиоксидантних параметрів та інтенсивності оксидативного стресу (ОС) у крові 252 дорослих та 123 дітей з пієлонефритом. Контрольну групу склали 68 здорових донорів одного віку та статі. Поряд із стандартними діагностичними методами визначали концентрації малонового діальдегіду у сироватці крові та еритроцитах, церулоплазміну, трансферину та SH-груп у сироватці крові, визначали активність глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та загальну активність пероксидази в еритроцитах, розраховували індекс ОС. Статистичний аналіз проводився за допомогою програм Statistica 10 для Windows та "MedCalc". Результати дослідження підтвердили підвищення концентрації малонового діальдегіду і карбонільних груп білків у крові та зниження антиоксидантних маркерів, а саме: концентрації трансферину, різних фракцій тіолових груп, загальної пероксидазної активності в еритроцитах, активності глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази. Збільшення активності окислення ліпідів та білків на тлі зниження показників антиоксидантного захисту характерне для пацієнтів з хронічним пієлонефритом. Найбільша інтенсивність ОС та концентрація церулоплазміну в сироватці спостерігалася у дорослих пацієнтів з гострим пієлонефритом. Найвища активність перекисного окислення ліпідів та низький рівень антиоксидантного захисту крові характерні для педіатричних пацієнтів. Висновки. Таким чином, інтенсифікація ОС залежить від віку пацієнтів.
Keywords: стресу у

Share this article

Click here to see the statistics on "Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis" .