New Search

Export article

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN “ÖĞRETMEN” VE “OKUL” METAFORLARI

Ayşe Gültepe, Süleyman Göksoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1691-1710; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-541140

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top