New Search

Advanced search
Export article

Triküspid kapak replasmanı geçiren hastalarda metalik ve biyoprotez kapakların sonuçlarının değerlendirilmesi.

Mustafa Çağdaş Çayır
Published: 1 January 2020
Pamukkale Medical Journal ; doi:10.31362/patd.645955

Share this article

Click here to see the statistics on "Pamukkale Medical Journal" .
References (1)