New Search

Export article
Open Access

The Use of Information Technologies for Analysis of Epidemiological Situation

Kostiantyn Bulyha, Olena Bulyha
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 161-169; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220590

Abstract: Метою статті є пошук оптимальних методів побудови тренду з метою аналізу епідеміологічної ситуації в разі подальшого розвитку пандемії COVID-19. Докладно розглянуто завдання, які виникли зі зростом випадків інфікування восени 2020 року.Методи дослідження: узагальнення методу найменших квадратів Гауса та методологія Facebook Prophet.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз переваг і недоліків систем, що використовують для оперативної обробки статистичних даних, зокрема електронних таблиць MS Excel.Висновки. Викладений у статті матеріал дає наочні приклади виконання статистичних розрахунків з використанням широко розповсюджених програмних продуктів. Розглянуто проблеми, що виникають у зв’язку з правдивістю статистичної інформації. Представлено приклади реальних розрахунків трендів епідеміологічної ситуації.

Share this article

Back to Top Top