New Search

Advanced search
Export article

HACAMAT UYGULAMASININ SPORCULARDA BAZI PERFORMANS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Mihri Bariş Karavelioğlu
Published: 1 January 2019
Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi , Volume 6, pp 74-84; doi:10.33468/sbsebd.86

Share this article

Click here to see the statistics on "Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi" .