New Search

Export article
Open Access

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ КОВОРКІНГ-ЦЕНТРУ

Ксенія Олександрівна Приходько

Abstract: Мета статті – виявити фактори впливу на розроблення дизайну інтер’єру коворкінг-центру в контекстіконструктивних характеристик робочого простору. Методологія дослідження. Застосовано аналітичний метод таметод логіко-теоретичного аналізу з метою опрацювання й узагальнення наукової літератури; метод структурно-функціонального та системного аналізу (для виявлення особливостей робочого простору, факторів впливу та специфікидизайну інтер’єру коворкінг-центру), метод теоретичного узагальнення. Наукова новизна. Досліджено характеристикиробочого простору в контексті специфіки розроблення дизайну інтер’єру коворкінг-центру; проаналізовано зв’язокдизайну робочого простору коворкінг-центру з новаторським підходом до роботи та спілкування; виявлено, що рівеньрозвитку технологій і зміна формату праці здійснює безпосередній вплив на характер фізичного простору робочогомісця, його функції, породжуючи новаторські типологічні форми; визначено особливості поєднання неформальнихта креативних просторів з функціональними просторами в межах типового коворкінг-центру. Висновки. Унікальністьфізичного простору коворкінг-центру вимагає від дизайнерів фокусування уваги на особливостях планування інтер’єруз метою створення продуманого, приємного та ефективного простору нового формату офісного середовища відкритогопланування із вхідною платою, де робітники працюють відповідно до фундаментальних цінностей та етики спілкування,що посприяє стійкому творчому процесу й максимізації потенціалу. Виявлено, що важливими елементами в процесірозроблення дизайну інтер’єру коворкін-центру є такі фактори робочого простору, як відкритість, територіальність,доступ до особистих кімнат, гнучкість, інклюзивність, доступність, відчуття психологічної підтримки користувачівз боку простору й ін. Констатовано, що продуманий дизайн інтер’єрів коворкінг-центрів створює середовище, якенадихає на ідеї та підвищує продуктивність.

Share this article

Back to Top Top