New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Онтологічна інформаційно-аналітична підтримка процесів функціонування системи управління технологіями військового призначення

Oleksii Holovin, О. О. Головін
Озброєння та військова техніка , Volume 22, pp 16-28; doi:10.34169/2414-0651.2019.2(22).16-28

Abstract: У статті показано важливість і актуальність проблеми міжвідомчої інформаційної взаємодії в сфері планування, розробки, використання та контролю за переміщенням технологій військового призначення для забезпечення воєнної безпеки держави. Дається визначення поняттю системи управління технологіями військового призначення. Інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену систему здійснюється на основі процедур трансдисциплінарних онтологій. Запропонований підхід до побудови інформаційно-аналітичної системи забезпечує вирішення когнітивних метазадач: “структуризація”, “аналіз”, “синтез”, “раціональний вибір” при обробці текстових документів, баз даних та знань.
Keywords: ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ / функціонування системи / інформаційно аналітична

Share this article

Click here to see the statistics on "Озброєння та військова техніка" .
References (7)