New Search

Export article
Open Access

Life activity analysis of educational systems in the context of civilizational development of the planetary world

Vasyl Zinkevych
Published: 1 January 2021

Abstract: У статті аналізуються залежність явища освіти від типу цивілізації у просторі якої відбувається життєдіяльність світової спільноти в основі якої лежить взаємодія соціальних інститутів ринку, науки і освіти, на поверхню яка «виходить» поділом суспільної праці, що породжує конкретну форму соціальної системи освіти вже у залежності від суспільного поділу праці в конкретних соціально-економічних умовах. Для ефективного відтворення її структурних і функціональних параметрів пропонується звернутися до парадигми «життєвого циклу освітніх систем у контексті цивілізаційного підходу» на основі використання когнітивного аналізу. Її перевага полягає тільки у тому, що даний концепт «схоплює» явище освіти в цілому. Це означає, що явище цивілізаційної освіти вивчається у якості соціального інституту і соціальної системи індустріального суспільства. Для аналізу динаміки зміни знань треба використати дві методологічні умови: застосувати цивілізаційний підхід і парадигму життєвого циклу соціальних систем, оскільки дане явище у просторі і часі має довготривалий вимір; підкреслюється, що знання є базовим і системо утворюючим елементом саморозгортання цивілізації і тому його можна використовувати (за М.Фуко) як методологічний критерій для оцінки якості життєустрою цивілізації; виокремлюється зміст явища освіти на кожному етапі життєдіяльності індустріальної цивілізації: на етапі її зародження привалювало природниче знання; на етапі зростання – технічне знання, що відповідало суті самої цивілізації; на етапі зрілості – наукове знання перетворилося на ідеологеми соціального розвитку, що привело до появи технократизму і «загнало» планетарну спільноту у глухий кут; на етапі занепаду – технологічне знання призвело до того, що були втрачені орієнтири мейнстриму соціального розвитку і почалась катастрофічна руйнація соціального організму планети, що тягне за собою зміну виду цивілізаційного розвитку; вихід вбачається у підйомі планетарної спільноти у простір інформаційної цивілізації, якому відповідає перехід освіти до оволодіння методологічним знанням.

Share this article

Click here to see the statistics on "HUMANITIES STUDIES" .
Back to Top Top