New Search

Export article
Open Access

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Ольга Юріївна Шмаюн
Питання культурології pp 260-268; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221074

Abstract: Мета статті – виявлення особливостей діяльності культурно-дозвіллєвихцентрів як інноваційних закладів у системі глобалізованого суспільства.Структурами, які визначають динаміку розвитку суспільства та культурногопростору в організації дозвілля є культурно-дозвіллєві центри. Від дозвіллєвоїдіяльності залежить фізичний, соціальний, духовний розвиток особистості,тому актуальним вважаємо визначення та прогнозування культурних запитівнаселення, що, своєю чергою, підвищує темпи розвитку індустрії дозвілля.Методологія дослідження полягає в застосуванні емпіричних методівдослідження, з допомогою яких розкрито та проаналізовано дозвіллєвудіяльність в українському соціумі. Наукова новизна. Вперше дослідженоорганізацію культурно-дозвіллєвих закладів для особистісного розвитку людини.Висновки. Дозвіллєва діяльність стимулює розвиток творчої індивідуальності,створює умови для виявлення та задоволення свободи вибору дозвіллєвихпотреб та інтересів. Доведено, що для збереження культурної ідентичностіварто розширити перелік послуг в культурно-дозвіллєвій сфері, адже самев ній найбільше проявляються народні звичаї, свята, фольклор, традиції,обряди. І якщо враховувати побажання відвідувачів, то можна досягти високогоінтелектуального рівня, покращити психологічний, моральний, фізичний станлюдини. Наголошено, що ефективне використання вільного часу сприяєформуванню всебічно розвинених, соціально активних та ініціативнихособистостей, а також є способом зближення інтересів різних соціальних групі народів. Вказано на методи та засоби, що допомагають залучити аудиторіюу процес діяльності в умовах дозвілля (гра, театралізація, змагання, методрівноправного духовного контакту, критика, імітація); на необхідність мотиваціїта різноманітності. Остання залежить від морального та культурного рівня особиі може бути соціально корисною, нейтральною чи асоціальною.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top