New Search

Export article

ÜNİVERSİTELERİN SPOR BİLİMLERİ VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN BİREYLERİN YAŞAMA BAĞLILIĞI İLE GELECEK BEKLETİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Cuma Ece, Semra Çetin, Mehmet Koç
Published: 1 January 2021

Share this article

Click here to see the statistics on "ROL Spor Bilimleri Dergisi" .
Back to Top Top