New Search

Export article
Open Access

LEGAL UNDERSTANDING OF ENVIRONMENTAL LAW SUBJECT

Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва

Abstract: Мета: розглядаються актуальні теоретичні проблеми предмета екологічного права в Україні, досліджуються наукові концепції предмета екологічних правовідносин, аналізується зміст предмета через застосування Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», доводяться наукові позиції авторів щодо правового визначення предмета, який поєднує в собі сукупність висновків щодо забезпечення екологічної безпеки, приналежності, використання, відновлення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз і порівняння, синтез. Метод аналізу і порівняння застосовувався при вивченні наукових доробок вчених-правників щодо визначення предмета екологічного права. За допомогою методу синтезу встановлені види суспільних відносини у сфері використання і відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Результати: виділено три групи суспільних відносин та зроблено висновок про те, що до предмета екологічного права входять природоресурсні, природоохоронні та антропоохоронні суспільні відносини, визначено предмет екологічного права. Обговорення: проблеми праворозуміння предмета екологічного права в Україні.

Share this article

Back to Top Top