New Search

Export article
Open Access

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CYBER SECURITY OF A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

Vladyslav Kyva

Abstract: У статті розглянуто вплив розвитку та поширення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), оскільки з одного боку – підвищує ефективність його функціонування та сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів (тактичного, оперативного та стратегічного рівня військової освіти) для Сектору безпеки і оборони України, що є вкрай необхідним в умовах протистояння збройній агресії Російської Федерації, а з іншого – робить вразливим його інформаційний простір до кібератак, що актуалізує проблемне питання забезпечення кібербезпеки ВВНЗ. При цьому, автор зосереджує увагу на аналізі кібератак на заклади освіти останніх років, які обумовлені розвитком методів (засобів) їх виконання та широким доступом до них різних користувачів, зокрема зловмисників. До того ж визначено, що розподілена кібератака на відмову в обслуговуванні (Distributed Denial of ServiceDDoS) є найпоширенішою кіберзагрозою міжнародних освітніх закладів, що відображено в аналітичному звіті компанії Netscout (компанія розробник ІКТ рішень для протидії DDoS кібератакам – США). Проаналізовано, що останнім часом зловмисники використовують DDoS кібератаки з метою вимагання грошей. При чому DDoS кібератаки були спрямовані, як на банки, фондові біржі, туристичні агентства, валютні біржі, так і на заклади освіти. Тому, кібербезпека ВВНЗ потребує постійної уваги з боку учасників її забезпечення. Окрім того, проведений аналіз свідчить, що на кібербезпеку будь-якого ВВНЗ впливають зовнішні та внутрішні чинники, що підтверджує актуальність обраного напряму дослідження. У зв’язку з цим кібербезпека ВВНЗ вимагає аналізу чинників, які на неї впливають, з метою вибору кращого варіанту її реалізації. Відповідно у статті визначено сутність та основні особливості впливу чинників на кібербезпеку ВВНЗ та наведено їх характеристику. Зроблено декомпозицію впливу чинників на кібербезпеку ВВНЗ, зокрема за взаємозалежністю та критичністю їх впливу. Обґрунтовано необхідність врахування та постійного моніторингу впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на кібербезпеку ВВНЗ, що дає змогу отримати ситуаційну обізнаність сучасного стану кібербезпеки та прийняти керівництву відповідні рішення.

Share this article

Click here to see the statistics on "Cybersecurity: Education, Science, Technique" .
References (25)
    Back to Top Top