New Search

Export article
Open Access

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СУЧАСНИМ ТАНЦЕМ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Кholchenkova N. M.
International Journal of Innovative Technologies in Social Science ; doi:10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7301

Abstract: У статті сучасний танець визначено як ефективний засіб здоров’язбереження дітей та молоді в освітньому процесі, який значною мірою сприяє формуванню фізичного здоров’я. В статті розкрито характерні особливості сучасного танцю, які впливають на розвиток таких фізичних якостей, як: гнучкість, спритність, швидкість, витривалість, сила, від рівня сформованості яких залежить технічна та виконавська майстерність танцюриста. Для діагностування рівня сформованості фізичного здоров’я молодших підлітків, які займаються сучасними танцями, використовувалась оцінка рівня соматичного здоров’я школярів 7-16 років (Круцевич Т. Ю., Апанасенко Г. Л., 1999). У роботі представлено аналіз результатів опрацювання даних, отриманих в результаті формувального експерименту, який дав змогу встановити ефективність упровадження в освітній процес авторської методики навчання сучасного танцю молодших підлітків в закладах позашкільної освіти.

Share this article

References (1)
    Back to Top Top