New Search

Export article

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM KURMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1935-1960; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-501396

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top