New Search

Export article
Open Access

Some Aspects of Robotization of Automated Medication Dispensing in Pharmacies

Olha Tkachenko, Vladyslav Plisenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 33-46; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206103

Abstract: Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем автоматизації, інформати­зації та роботизації діяльності в аптечній сфері; розгляд, опис і аналіз процесів роботиза­ції автоподачі ліків у аптеках різних країн та України зокрема.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (аптечної). У статті розглянуто підходи до роботизації аптечної діяльності, зокрема автоподачі ліків у аптеці.Новизною проведеного дослідження є аналіз аптечних роботів, історія появи, основ­ні функції аптечних роботів, функціональна схема та програмне забезпечення, проблеми та перспективи роботизації в аптечній сфері в Україні, а також власне бачення на розроб­ку програмного забезпечення для подібних роботів.Висновки. З розвитком аптечних роботів має розвиватися й відповідне програмне забезпечення для них: реалізація нових функцій, досконаліша оптимізація наявних, оптимі­зація запитів для скорочення загального часу роботи робота тощо. Враховуючи ці аспек­ти, у наш час розробка програмного забезпечення для аптечного робота є актуальною, популярною та доцільною. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються в аптечній сфері, є важливим чинником забезпечення ефективного функціонування аптечних роботів.

Share this article

Back to Top Top