New Search

Advanced search
Export article
Open Access

БРИТАНСЬКА НАУКОВА ТРАДИЦІЯ ВИВЧЕННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (Г. БОУДІН, Х. ПІЄЛІЧАТІ, ДЖ. ЕЛЗ)

Ірина Ігорівна Пархоменко
Abstract: Актуальність теми дослідження полягає в необхідності систематизації наукових знань з івент-менеджменту в Україні у зв’язку з динамічним зростанням попиту на ринку праці щодо організаторів івент-заходів. Мета і методи. Метою статті є здійснення огляду й систематизація наукових напрацювань щодо сутності івент-менеджменту в британській науковій традиції. Методологічною основою дослідження британської наукової традиції вивчення івент-менеджменту є науковий метод аналізу і синтезу, історичний і компаративний підходи. Теоретичною базою дослідження стали наукові праці британських фахівців з івент-менеджменту Г. Боудіна, Х. Пієлічаті, Дж. Елз, а також розглянуто діяльність Британського центру івент-менеджменту. Залучено науковий доробок Х. Пієлічаті та Дж. Елз із Лінкольн бізнес-школи (Лондон) щодо їх визначення поняття «івент». Результати. Основні результати досліджень полягають у здійсненні огляду і систематизації наукових поглядів британських науковців з івент-менеджменту, з’ясувавши його сутність та основні поняття. Виокремлено ключові етапи становлення івент-індустрії у Великобританії, використовуючи напрацювання британських науковців Г. Боудіна, Дж. Аллена і їх колег у праці «Events management» (2011). Вивчено і представлено класифікацію івентів у розробці цих же науковців. Висновки та обговорення. Відповідно до британських досліджень з івент-менеджменту, визначено, що івентивний менеджмент – це навчальна дисципліна, що вивчає комплекс заходів щодо організації події, які включають розробку ідеї для івенту, процес планування, організації і проведення події, складання бюджету та врахування фінансових...
Keywords: поняття / основні / щодо / заходів / ІВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ / вент

Share this article