New Search

Export article

Typical "State" Software Patterns for Creating Cortex-M Microcontroller System Software Infrastructure in Real Time Embedded Systems

P.Y. Katin, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», O.A. Pokhylenko

Abstract: Розроблено типові програмні шаблони Стан (State pattern) в процедурному і об’єктно-орієнтованому програмуванні, які дозволяють уніфікувати вихідний код системного програмного забезпечення для мікроконтролерів архітектури Сortex-М різних вироб­ників. Програмне забезпечення адаптовано до математичної моделі кінцевого автомата (finite-state machine (FSM)). Результати пройшли випробування на мікроконтролерах серії STM32F1хх. Застосована методика [1] дозволяє поширити отримане рішення на мікроконтролери інших виробників, що підтверджує цінність розроблених шаблонів.

Share this article

Click here to see the statistics on "Èlektronnoe modelirovanie" .
References (7)
    Back to Top Top