New Search

Export article
Open Access

Some Aspects of Ontological Modelling of Investment Activity

Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Georgy Kovbatyuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 183-191; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220599

Abstract: Мета статті – дослідити та розглянути загальні тенденції, проблеми та перспективи використання онтологічного моделювання інвестиційної діяльності.Методи дослідження – методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (інвестиційна діяльність). У статті наведено підходи до онтологічного моделювання інвестиційної діяльності та розробки сучасних інтелектуальних експертних систем, що підтримують інвестиційні процеси.Новизна дослідження – аналіз використання онтологічного моделювання при оптимізації інвестиційної діяльності.Висновки. У статті розглянуто різні аспекти, пов’язані з інтелектуальними технологіями, що ґрунтуються на моделюванні, зокрема на онтологічному; сутність онтологічного моделювання інвестиційної діяльності. Використання когнітивно-онтологічної моделі сприяє формуванню оптимальних управлінських рішень у галузі інвестиційної діяльності. Сукупність взаємопов’язаних управлінських дій щодо інвестиційної діяльності, їх логічна послідовність становлять цілісну стратегію управління – модель управління процессами в системі інвестиційної діяльності.

Share this article

Back to Top Top