New Search

Export article
Open Access

Interactive Tools in Online Education

Hanna Zavolodko, Oleh Kasilov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 11-21; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094

Abstract: Метою статті є розгляд проблем, пов’язаних з відсутністю можливості проведення за­нять в очній формі, дослідження та аналіз засобів проведення і контролю дистанційного (онлайн) навчання, визначення основних критеріїв вибору програмного забезпечення та загального алгоритму проведення занять з використанням сучасних інтерактивних засо­бів – вебінарів.Методами дослідження є аналіз платформ, які можуть бути використані як інтерак­тивні засоби онлайн-навчання, огляд видів сучасного навчання та синтез загального алго­ритму проведення віртуальних зустрічей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм проведення вебі­нарів, який охоплює усі основні етапи підготовки та проведення онлайн-зустрічей, аналіз видів навчання, аналіз платформ проведення онлайн-конференцій.Висновки. У технології вебінарів реалізовано принцип інтерактивності, який може бути забезпечений за допомогою моделі «доповідач – учасник». Підготовка і проведення вебінару це рутинний процес, від якості виконання якого залежить його проведення. Для цього необхідно виконати певну послідовність дій, яку наведено в статті. Інтерактивні системи в онлайн-освіті сумісні з багатьма організаційними формами і методами навчання, мають широке застосування в освітній діяльності ЗВО. Запропонований алгоритм охоплює усі етапи проведення вебінарів з метою спрощення процесу навчання.

Share this article

Back to Top Top