New Search

Export article
Open Access

Formation of the Ukrainian Police in Kyiv (1941–1943)


Abstract: Нині студії з питань колабораціонізму на регіональному рівні є доволі перспективним напрямом дослідження. Оскільки наявна історіографія з питання організації київської поліції не задовольняє потреб дослідників, автор звернув увагу на фактологічний бік зазначеної проблеми. Зокрема, висвітлено процес формування української поліції у Києві. Базуючись на джерельній базі та історіографії, автор спробував виявити специфіку організації роботи Української охоронної поліції в контексті створення окупаційної німецької адміністрації. Особливу увагу звернено на основні етапи формування міської поліції, її структуру, чисельність і керівний особовий склад. Поданий фактологічний матеріал, який стосується організації київської поліції, дасть змогу ширше зрозуміти загальні тенденції створення подібних загонів поліції у всіх регіонах Райхскомісаріату Україна. Автор свідомо зазначив основні біографічні дані, позаяк наразі залишається невідомим керівний склад частин київської поліції. Окреслення таких відомостей допоможе іншим дослідникам, зокрема, віднайти частини біографій відомих членів українського націоналістичного підпілля та еміграції.Матеріал надійшов 11.03.2020

Share this article

Click here to see the statistics on "NaUKMA Research Papers. History" .
Back to Top Top