New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Фестивальна культура Миколаївщини: сучасний досвід

Dmitry Mukharsky, Daria Yakusheva, Valeria Atanasova
Abstract: Мета дослідження – узагальнити досвід організації та проведення фестивальних заходів на Миколаївщині. Методологія дослідження. У процесі вивчення проведених на Миколаївщині фестивальних заходів використано такі методи: аналітичний – під час опрацювання статей, інтерв’ю, які висвітлюють хід проведення фестивалів; описовий – для ілюстрації підготовчих матеріалів, сценаріїв положень, що регулюють діяльність їхніх учасників; аксіологічний – для визначення критеріїв оцінки різних форм театральних фестивалів як соціально-культурного явища. Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні досвіду проведення театральних фестивалів на Миколаївщині, виявленні принципів їхньої організації; в описовій характеристиці окремих форм, якими представлено фестивальне життя в регіоні. Висновки. Доведено, що проведення фестивалів є невід’ємною частиною театральної культури Миколаївщини. Їхній розвиток демонструє розмаїття форм і змістовних задумів, які ввібрали в себе найкращі мистецькі традиції країн Чорноморського басейну. Форми фестивалів доводять їхню варіативність як за змістом, так і за структурою. Усі вони тісно пов’язані з художнім життям регіону. До фестивального руху долучаються професійні майстри театрального мистецтва, аматори, шкільна та студентська молодь. Фестивалі Миколаївщини театрального спрямування мають велику популярність як в Україні, так і за кордоном, залучають до співпраці відомих театральних діячів, що підкреслює високу організаторську культуру, значний професійний рівень оргкомітетів. Органи влади підтримують проведення фестивалів, демонструючи зацікавленість у заходах, що сприяють розвитку на Миколаївщині театрального мистецтва як аматорського, так і професійного.

Share this article

Back to Top Top