New Search

Export article
Open Access

THE IMPACT OF CREATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN EUROPE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Алла Василівна Череп, Валентина Григорівна Воронкова, Олександр Григорович Череп, Natalia Venherska, Larysa Bezkorovaina
Published: 1 January 2021

Abstract:Постановка проблеми. Проблема впливу креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19 набуває чималого значення в усіх секторах (транспорту, підвищення рейтингу туризму, впливу на сталий розвиток). Пандемія COVID-19 зміцнила усвідомлене ставлення до ідей сталого розвитку у туризмі і з початком пандемії значно зросла і соціально-екологічна відповідальність у поведінці мандрівників. Останні дослідження та аналіз публікацій. Деякі аспекти впливу креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19 вивчаються екпертами з туризму, в аналітичних доповідях, визначаються фахівцями з туризму. Авторами використано свої здобутки у напрацюванні даної теми, зокрема Л.Безкоровайною, Н.Венгерською. В.Воронковою, А.Череп, О. Череп. Мета статті – концептуалізація впливу креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19. Завдання дослідження: 1) здійснити аналіз рейтингу країн, що впливають на сталий розвиток туризму; 2) проаналізувати сталий розвиток як майбутнє європейської парадигми стратегії регенерації туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19; 3) розкрити напрями поширення цифровізації на всі сфери, включаючи і туризм; 4) з’ясувати напрями відновлення туристичного сектору та його перетворення на високоефективну галузь сталого розвитку; 5) визначити головні завдання відновлення туристичного сектору та його перетворення на високоефективну галузь сталого розвитку у контексті європейської парадигми; 6) виявити пріоритетні сфери діяльності туристичної галузі. Основна частина статті. Представлено дослідження європейської парадигми, що демонструє позитивні зсуви у сфері забезпечення сталого розвитку, що демонструють рейтинги країн. У даній статті аналізуються глобальні та локальні інновації для розвитку туристичного потенціалу регіонів та залучення інвестицій для розвитку регіонального турпродукту як ключовий інструмент для вирішення проблем внутрішнього туризму. Цифровізація оголошується основним драйвером розвитку туризму. При цьому наголошується, що малі та середні підприємства туристичного сектора переходять до використання хмарних технологій, аналізу даних, штучного інтелекту та ін. Висновки дослідження. Доведено, що напрямки відновлення туристичного сектору та його перетворення на високоефективну галузь сталого розвитку у контексті європейської парадигми включає: інноваційний простір, забезпечений передовими технологіями, що сприяють сталому розвитку туристичної території, спрощення взаємодії та інтеграції середовища і туриста, підвищення якості послуг у місцях відвідування, що включає творчість, стійкість, координацію та спільну участь, відповідальність та використання IT-інструментів і додатків.

Share this article

Click here to see the statistics on "HUMANITIES STUDIES" .
Back to Top Top