New Search

Export article
Open Access

Bir ÇEMATEM kliniğinde yatan ergen hastalarda madde kullanım eğilimleri, psikososyal travmalar, psikiyatrik komorbiditeler ve cinsiyet farklılıkları

Deniz Yildiz

Share this article

Back to Top Top