New Search

Export article
Open Access

On the Relevance of Translation and Adaptation of International IT Standards in Ukraine

Yulyia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 87-94; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206113

Abstract: Мета статті – розкрити значення перекладу й адаптації міжнародних ІТ-стандартів в Україні.Методи дослідження. Під час підготовки дослідження застосовано такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез.Наукова новизна дослідження полягає в з’ясуванні особливостей процесу гармонізації міжнародних ІТ-стандартів в Україні, у наголошенні на необхідності більш досконалого перекладання ІТ-стандартів і наближення їхнього змісту до практичної діяльності.Висновки. В Україні потрібна наукова дискусія, у процесі якої має бути досягнутий консенсус і відпрацьовані напрями подальшої стратегії й тактики розвитку ІТ-сфери на міжнародних засадах. Слід теоретично обґрунтувати стратегію запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів і чітко обґрунтувати потреби й здатності національної ІТ-науки брати участь у підготовці міжнародних стандартів. Це передбачає не тільки аналіз теоретичних засад запровадження міжнародних ІТ-стандартів, а й з’ясування тенденцій розвитку міжнародних ІТ-стандартів і наслідків цього для України; а також розробку рекомендацій щодо стратегії запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів.

Share this article

Back to Top Top