New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Almış Öğrencilerin Klinik Rahatlık ve Endişe Durumu ile Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Birsen Mutlu, Merve Azak, Sümeyye Kalayci
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Volume 15, pp 1-1; doi:10.26466/opus.659694

Abstract: Araştırma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (ÇSHH) dersini almış hemşirelik öğrencilerinin klinik endişe/rahatlık durumu, çocuk kliniklerindeki uygulamalara ilişkin yeterlilik düzeyi ve öz yeterlilik algısı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ilişki arayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini İstanbul’da bir üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencileri oluşturdu. Örneklemde ÇSHH dersi almış 295 öğrenci yer aldı. Veri toplamada Öğrenci Bilgi Formu, Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı (PHÖKREDA), Çocuk Kliniği Uygulamaları (Bakım-Tanı ve Tedavi) Yeterlilik Düzeyi Formu (ÇKUYDF) ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği (GÖYÖ) kullanıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin %57,3’ünün 4.sınıf öğrencisi, %15,6’sının erkek, %7,5’nin ÇSHH Anabilim Dalı’nda intern olduğu, %35,9’unun mezun olduktan sonra çocuk ile ilgili bir bölümde çalışmayı istediği saptandı. PHÖKREDA ölçeğinin rahatlık alt boyutu ile ÇKUYDF puanları arasında pozitif yönde, %18 düzeyinde; PHÖKREDA ölçeğinin endişe alt boyutu ile GÖYÖ toplam puanı ve GÖYÖ başlama alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptandı. Sonuç olarak öğrencilerin endişesi düştükçe genel öz yeterlilik algısının arttığı ve kendini bir işe/uygulamaya başlama konusunda yeterli algıladığı, klinikte rahatlığı arttıkça öğrencilerin kendini çocuk uygulamalarında daha yeterli gördüğü saptanmıştır. Öğrencilerin rahatlık ve endişe düzeyi öz yeterlilik algısını ve klinikteki uygulamalardaki yeterlilik algısını etkilemektedir.
Keywords: Ile / Olarak / İLİŞKİ / Düzeyi / Klinik Rahatlık ve

Scifeed alert for new publications

Never miss any articles matching your research from any publisher
  • Get alerts for new papers matching your research
  • Find out the new papers from selected authors
  • Updated daily for 49'000+ journals and 6000+ publishers
  • Define your Scifeed now

Share this article

Click here to see the statistics on "OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi" .
Back to Top Top