New Search

Export article
Open Access

НАЦІОНАЛЬНА МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА – ГАРАНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ

Орест Михайлович Голубець
Питання культурології pp 283-285; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221083

Abstract: Монографія «Художні промисли України: ґенеза, історична еволюція, сучас-ний стан та тенденції» присвячена важливим, актуальним, самостійним дослі-дженням, містить принципово нові матеріали та є результатом тривалої праціі набутого досвіду автора в царині мистецтва й української художньої культури.Маємо відзначити, що А. Варивончик уперше зробила крок до науковогоосмислення спадку художньої промисловості в Україні досліджуваного періо-ду. Це відбито в п’яти розділах, зміст яких відповідає тим завданням і меті, яківизначені у «Вступі». Загалом матеріали усіх розділів монографії та додаткиспрямовані автором на реалізацію важливого загальнонаціонального питання –збереження та відродження традицій українських художніх промислів, необхід-ного для успішного розвитку і процвітання України.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top