New Search

Export article
Open Access

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE AND NON-STATE PENSION PROVISION SYSTEMS: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT

Людмила Геннадіївна Кондрат

Abstract: Мета: порівняльний аналіз систем державного та недержавного пенсійного забезпечення, який дозволить визначити особливості управлінського впливу на ці дві системи. Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: визнано специфіку у функціонуванні систем державного та недержавного пенсійного забезпечення через їх порівняння та необхідність розмежування засобів та способів адміністративно-правового регулювання цих двох систем. Обговорення: закріплення в законодавстві щодо регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення таких способів та засобів адміністративно-правового регулювання, що позитивно вплинуть на ефективність та прозорість роботи даної системи, проте не зачіпатимуть її самостійність у функціонуванні.

Share this article

Back to Top Top