New Search

Advanced search
Export article
Open Access

ODONTOJENİK KİST: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI’NA ODONTOJENİK KİST NEDENİYLE BAŞVURAN 100 OLGUNUN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

Gelengül Urvasizoğlu, Sciprofile linkBerkay Aşkin
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , Volume 29, pp 1-1; doi:10.17567/ataunidfd.479201

Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, bölgemizde odontojenik kist görülen hastaların demografik bilgilerini ve lezyon lokalizasyonlarını tespit etmek ve bu verileri dünya geneli ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Odontojenik kistler oral patolojik lezyonların önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen, çeşitli popülasyonlardaki dağılım modelleri henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na 2017-2018 yılları arasında başvuran hastalardan odontojenik kist tanısı alan 100 olgu seçilerek gerçekleştirildi ve tanıyı doğrulamak için histopatolojik inceleme yapıldı. Hastaların demografik bilgileri (yaş ve cinsiyet) ve lezyonun yeri tanımlayıcı istatistikler kullanılarak kaydedildi ve analiz edildi. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışma popülasyonunda erkek-kadın oranı 1.66: 1 olarak bulundu. Hastaların ortalama yaşının 31,2 yıl (yaş aralığı 3-75) olduğu görüldü. Kistlerin % 48'i maksillada, % 52'si ise mandibulada bulundu. Radiküler kist(%56) en sık görülen tipti ve bunu takiben dentigeröz kist(%16), rezidüel kist(%15), paradental kist(%5), odontojenik keratokist(%5) diğer sık görülen kistler arasındaydı. Ayrıca lateral periodontal kist(%1) ve erüpsiyon(%2) kisti de az sayıda vakada gözlendi. Erzurum’daki odontojenik kistlerin dağılım modeli, dünyanın diğer bölgeleriyle benzerdir. lezyonların kesin tanısı için rutin takibin ve histopatolojik bulguların önemi vurgulandı. Anahtar Kelimeler: Odontojenik Kist, Histopatoloji, Demografik Faktör ODONTOGENIC CYST: Clinical and Radiological Examination of Odontogenic cysts of 100 patients who referred to the Ataturk University Oral and Maxillofacial Surgery Department. Aim: The aim of this study is to determine the demographic information and lesion localization of patients with odontogenic cysts in our region and to compare these data with the rest of the world. Materaial and Methods: Despite the odontogenic cysts constitute a major part of oral pathological lesions, information about their distribution patterns in different populations has been unclear. This study was carried out by collecting 100 patients with a diagnosis of odontogenic cyst from patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Ataturk University between 2017-2018 and these were histopathologically re-evaluated to confirm the diagnosis. demographic information of patients (age and sex) and location of the lesion were recorded and analyzed using descriptive statistics. Results: The male to female ratio was 1.66:1 in study population. The mean age of the patients was 31.2 years (range 3-75 years). 48% of cysts were found in maxilla and 52% in mandible. Radicular cyst(%56) was the most common type, followed by dentigerous cyst(%16), residual cyst(%15), paradental cyst(%5), and odontogenic keratocyst(%5). Lateral periodontal cyst(%1) and eruption cyst (%2) were also observed in limited number of cases. Conclusion: The distribution pattern of odontogenic cysts in Erzurum is relatively similar to that in other parts of the world. The importance of routine follow-up examinations and histopathological finding are reported for final diagnosis. Key Words: Odontogenic Cyst, Histopathology, Demographic Factor
Keywords: Distribution pattern / Erzurum / Lateral Periodontal / Paradental / Odontojenik Kist / lezyonların / görülen

Scifeed alert for new publications

Never miss any articles matching your research from any publisher
  • Get alerts for new papers matching your research
  • Find out the new papers from selected authors
  • Updated daily for 49'000+ journals and 6000+ publishers
  • Define your Scifeed now

Share this article

Click here to see the statistics on "Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top