New Search

Export article
Open Access

ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОБРАЗУ

Леся Іванівна Червінська
Питання культурології pp 269-279; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221075

Abstract: Мета статті – з’ясувати особливості формування бренду івент-заходів, що надастьможливості отримати вагомі конкурентні переваги та залучити необхідний інструментарійдля подальшого розвитку, що актуально для України, зважаючи на її привабливість у сферіінвестицій. Методологія дослідження базується на використанні принципів історизму,аналізу, об’єктивності та системності. Наукова новизна полягає у комплексному висвітленніособливостей утворення професійних брендів івент-заходів регіонів для формуваннядержавного іміджу у контексті співпраці стейкхолдерів. Висновки. Наголошено, що створенняефективного національного бренду надає можливість державі результативно конкуруватина міжнародному ринку та створити власний імідж на ринках експорту. Формування брендуівент-заходів – саме та технологія, за сприяння якої країна при мінімальних витратаходержує максимальний ефект в просуванні вітчизняного бренду на глобальному рівні.Доведено, що найважливішим інструментом реалізації стратегії розвитку певного регіонує бренд території на основі ідентичності, культури та репутації, а однією з найбільшефективних технологій формування вітчизняного бренду є івент-заходи для певнихтериторій. Вважаємо, що для формування бренду івент-заходів необхідно орієнтуватися натуризм, торгові марки експорту, зовнішню та внутрішню політику, інвестування та міграційнізакони, культуру і традиції. З’ясовано, що бренди не можуть створюватися зусиллями тількивлади. Важливим є залучення громадян, адже вони сприятимуть піднесенню іміджу країни,збільшенню попиту на експортну продукцію та залученню додаткових інвесторів. Виявлено,що сучасні культурні інституції в Україні та країнах Європейського Союзу функціонують якіндустрії, що, зокрема, продукують культурні продукти у вигляді івент-проєктів. Основниминапрямами формування бренду івент-заходів для України можуть стати мистецтво, культурніпам’ятки, архітектурні споруди, музичні та спортивні заходи, бізнес-івенти, фестивалі та ін.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top