New Search

Export article

Симетрична еквівалентність симетричних матриць над кільцями поліномів з інволюцією.

M. I. Kuchma, Нацiональний Унiверситет “Львiвська Полiтехнiка”, H. V. Ivasyk

Abstract: Встановлено необхідні і достатні умови існування факторизації симетричних матриць, які симетрично еквівалентні до форм Сміта, над кільцями полінонів з інволюцією.

Share this article

Back to Top Top