New Search

Export article

Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi

Erdal Bal
Published: 1 January 2020
Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi , Volume 7, pp 16-34; doi:10.33468/sbsebd.119

Share this article

Click here to see the statistics on "Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi" .
Back to Top Top